Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: สินค้า : บริการของเรา : ตัวอย่างผลงานตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดคมชัดสูง ดูออนไลน์ฟรีได้ทุกที่ บริการหลังการขายเยี่ยมตัวอย่างงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวหมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
จากภาพผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ท่านจึงมั่นใจได้ว่า "เราจะให้บริการท่านอย่างดีที่สุด" โดยช่างผู้มีประสอบการณ์ด้านกล้องวงจรปิด
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI
สินค้า Network
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com