Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: สินค้า : บริการของเรา : ตัวอย่างผลงาน

รีวิวงาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโรงงานฯ ซ.ไทยประกัน บางพลี

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงงานฯ ซ.ไทยประกัน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยกล้อง Analog ความละเอียด 2MP เดินสายร้อยท่อตามมาตรฐานการเดินสายสัญญาณกล้องวงจรปิดภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมบริการดูแลหลังงานขาย 1ปีเต็ม

  

 

 

 

หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ติดตั้งกล้องสมุทรปราการ รับติดตั้งกล้องโรงงานมืออาชีพ cctv โรงงาน


ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI
สินค้า Network
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com