Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา

งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารจอด รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต

ตัวอย่างงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารจอด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (TUH Park) ศูนย์รังสิต จำนวน 78 ตัวเดินสายร้อยท่อด้วยท่อ EMT ทั้งอาคาร พร้อมออกแบบ ติดตั้งระบบต่างๆ สำหรับห้อง CCTV Control Room เช่นระบบแสดงผล Video Wall,CCTV Server 


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ติดตั้งกล้องวงจรปิดลานจอด CCTV Carpark ตัวอย่างงานติดกล้องลานจอด CCTV Control Room CCTV Video Wall


@widetechsolution (ต้องใส่@)
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง
บริการติดกล้องบ้านเดี่ยว
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com