Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: สินค้า : บริการของเรา : ตัวอย่างผลงาน

งานติดตั้งกล้องบ้านเดี่ยว ถนนพัฒนาการ 34 เขตสวนหลวง

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยว ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ด้วยกล้อง HiLook ความละเอียด 2MP เดินสายร้อยท่อเก็บงานให้สวยงามตามมาตรฐานงานเดินสายกล้องวงจรปิด

       

สนใจสอบถามเกี่ยวกับงานติดตั้งกล้องบ้านเดี่ยว บ้านพักอาศัยติดต่อได้ที่: @widetechsolution

หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ตัวอย่างงานติดกล้องบ้านเดี่ยว ติดกล้องวงจรปิดพัฒนาการ รับติดกล้องวงจนปิดสวนหลวง


ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI
สินค้า Network
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com