Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา

งานติดตั้งกล้องบ้านเดี่ยว ถนนพัฒนาการ 34 เขตสวนหลวง

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยว ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ด้วยกล้อง HiLook ความละเอียด 2MP เดินสายร้อยท่อเก็บงานให้สวยงามตามมาตรฐานงานเดินสายกล้องวงจรปิด

สนใจสอบถามเกี่ยวกับงานติดตั้งกล้องบ้านเดี่ยว บ้านพักอาศัยติดต่อได้ที่: @widetechsolution


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ตัวอย่างงานติดกล้องบ้านเดี่ยว ติดกล้องวงจรปิดพัฒนาการ รับติดกล้องวงจนปิดสวนหลวง


@widetechsolution (ต้องใส่@)
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง
บริการติดกล้องบ้านเดี่ยว
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com