Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: สินค้า : บริการของเรา : ตัวอย่างผลงาน

งานติดตั้งกล้องโรงงานอุตสาหกรรม 54ตัว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

งานติดตั้งกล้องโรงงานอุตสาหกรรมรวม 54ตัว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ติดตั้งสองระบบคือ Analog  และ IP ความละเอียด 2ล้านพิกเซล เชื่อมต่อด้วย Fiber Optic ระหว่างสองโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย 1ปีเด็ม

           

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับโรงงานอุสาหกรรม ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา และเข้าประเมิณพื้นที่ให้โดยไม่มีค่าบริการใดๆ

หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ติดกล้องโรงงาน บริษัทติดตั้งกล้อง กล้องวงจรปิดระบบไอพี ติดกล้องปทุมธานี ติดกล้องลาดหลุมแก้ว


ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI
สินค้า Network
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com