Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา

งานติดตั้งกล้องโรงงานอุตสาหกรรม 54ตัว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

งานติดตั้งกล้องโรงงานอุตสาหกรรมรวม 54ตัว อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ติดตั้งสองระบบคือ Analog  และ IP ความละเอียด 2ล้านพิกเซล เชื่อมต่อด้วย Fiber Optic ระหว่างสองโรงงาน พร้อมบริการหลังการขาย 1ปีเด็ม

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับโรงงานอุสาหกรรม ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษา และเข้าประเมิณพื้นที่ให้โดยไม่มีค่าบริการใดๆ


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: ติดกล้องโรงงาน บริษัทติดตั้งกล้อง กล้องวงจรปิดระบบไอพี ติดกล้องปทุมธานี ติดกล้องลาดหลุมแก้ว


@widetechsolution (ต้องใส่@)
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง
บริการติดกล้องบ้านเดี่ยว
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com