Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
=
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา
งานติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงงานเซ็นเซียนท์ ซอยยิ่งเจริญ 2 เขตบางพลี

ตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดโรงงานเซ็นเซียนท์ ซอยยิ่งเจริญ 2 เขตบางพลี ด้วยกล้อง IP จาก Hikvision ความละเอียด 2ล้านพิเซล จำนวน 51 ตัว เดินสายร้อยท่อตามมาตรฐานงานเดินสายสัญญาณ พร้อมปรับประกันสินค้า 3ปี งานติดตั้ง 2ปี


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: งานติดตั้งกล้องโรงงาน ติดกล้องโรงงานเซ็นเซียนท์ ซอยยิ่งเจริญ 2 เขตบางพลี

   
กล้องวงจรปิดหมู่บ้าน / กล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยว / กล้องวงจรปิดโรงงาน / ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง / ดาวห์โหลด / ติดต่อสอบถาม / วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline
   
copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com