Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา

งานติดกล้องวงจรปิดหมู่บ้านยูโรไพร์ม ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ตัวอย่างงานออกแบบ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านจัดสรร ย่านลาดกระบังด้วยกล้องระบบไอพี เชือมสัญญาณด้วยสาย Fiber Optic และชุดจอแสดงผลระยะไกลด้วย HDMI TO Fiber

หากท่านต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบ หรือติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโครงการหมู่บ้านโทร.0-2048-5743


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: กล้องวงจรปิดหมู่บ้าน กล้องวงจรปิดระบบไอพี ติดกล้องหมู่บ้าน กล้องวงจรปิดลาดกระบัง หมู่บ้านยูโรไพร์ม ลาดกระบัง


@widetechsolution (ต้องใส่@)
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions)
ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง
บริการติดกล้องบ้านเดี่ยว
บริการติดกล้องวงจรปิด
ติดต่อสอบถาม
วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline

copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com