Wide Tech Solution  CCTV & Service

Wide Tech Solution - CCTV & Network
=
: บริการของเรา / ตัวอย่างผลงาน / ติดต่อเรา
งานติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้านจัดสรร บ่อวิน-ปวกแดง ระยอง

"ไวด์ เทค โซลูชั่น" รับติดตั้งกล้องวงจรปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรร หอพัก บ้านพัก โดยช่างกล้องวงจรปิดประสบการณ์สูงด้านกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ พร้อมบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าหลังใช้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดกับไวด์ เทคฯ แล้วเรายังคอยดูแลให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

นอกจากงานติดตั้งใหม่แล้ว เรายังมีบริการ ตรวจเช็ค และแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

และด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างงานติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้านจัดสรร บ่อวิน-ปวกแดง ระยอง

 

 


หมายเหตุ: รูปภาพ ผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งได้มีการขออนุญาติจากลูกค้าเจ้าของสถานที่แล้ว
Tag: รับติดกล้องระยอง รับติดกล้องบ่อวิน กล้องวงจรปิดระยอง กล้องวงจรปิดปวกแดงระยอง

   
กล้องวงจรปิดหมู่บ้าน / กล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยว / กล้องวงจรปิดโรงงาน / ตัวอย่างผลงานติดตั้งกล้อง / ดาวห์โหลด / ติดต่อสอบถาม / วิธีการชำระเงิน
ไวด์ เทค โซลูชั่น (Wide Tech Solutions) คำถามที่พบบ่อย
ขายส่งกล้องวงจรปิด Full HDTVI ทดสอบการใช้งาน(Demo)
สินค้า Network ส่วนของลูกค้า/ล็อกอิน
บริการติดกล้องวงจรปิด ฝ่ายบริการลูกค้า
ติดต่อสอบถาม 0-2048-5743 (เวลาทำการ 8:00-17:00)
วิธีการชำระเงิน 09-4525-9539 (7:00-22:00)
@widetechsolution (ต้องใส่@)
widetech.s@gmail.com
www.widetechsolution.com
www.facebook.com/widetechonline
   
copyright © 2012 Wide Tech Solutions, All right reserved. www.widetechsolution.com